giới thiệu về islam

Thực sự Hồi giáo là con dấu của tất cả các thông điệp của Thiên Chúa mà trước đây đã được tiết lộ bởi Allah, nó đã được gửi xuống trên các con dấu của các tiên tri và sứ giả Muhammad con trai của Abdullah (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta) và được đúng tôn giáo và các tôn giáo khác hơn, nó sẽ không được chấp nhận bởi Allah.

Thực sự Allah đã làm cho nó một cách đơn giản và dễ dàng của cuộc sống không có bất kỳ khó khăn, gian khổ, và cũng không có Ông đặt trên những người tuyên xưng rằng nó mà họ không thể thực hiện và Ngài đã không gánh nặng cho họ một cái gì đó họ không có khả năng để làm. Nó là một tôn giáo, trong đó có như nền tảng của nó tại-Tawheed [ví dụ: “. Tawheed al-Uloohiyah” Để duy nhất ra Allah, như đối tượng duy nhất của sự thờ phượng và điều này được gọi là

Giống như khôn ngoan để duy Allah trong đó mà là cụ thể cho Ngài từ tên và thuộc tính cao quý của ông được gọi là “Tawheed al-Asmaa là-Sifaat”. Và để duy nhất Ngài ra trong đó có liên quan đến quyền tể trị của Ngài (nghĩa là: Ngài là tác giả duy nhất, thống đốc của công việc và sở hữu của sự sáng tạo) được gọi là “Tawheedar-Ruboobiyah”], sự trung thực là phương châm của mình, xoay quanh công lý , sự thật là xương sống của nó, và lòng thương xót là linh hồn và bản chất của nó. Nó là tôn giáo lớn và cao quý, hướng dẫn tín đồ của mình cho tất cả mọi thứ đó là có lợi cho họ trong vấn đề tôn giáo và thế tục của họ và cảnh báo họ từ tất cả mọi thứ có hại cho họ từ tôn giáo và lối sống. Đây là tôn giáo Allah, cao nhất đã được sử dụng để khắc phục bởi nó tín ngưỡng và nhân vật, và đã làm tốt hơn cả (cho những người chấp nhận và hành động của nó) cuộc sống trần thế của và cuộc sống của họ trong các sau đây.

Ông (Allah) đã hoà giải của nó giữa trái tim đã từng được chia và thống nhất những ý tưởng bất chợt splitby và mong muốn và tinh chế chúng ra khỏi bóng tối của sự dối trá và hướng dẫn họ đến sự thật, và hướng dẫn họ cách thẳng. Nó là tôn giáo, mà là âm thanh và chính xác, đỉnh cao của độ chính xác trong tất cả mọi thứ mà nó thông báo của và trong tất cả các quyết định của mình.Do đó nó không thông báo cho chúng tôi, ngoại trừ với đó là chính xác như thật, và cũng không ngoại trừ với thẩm phán tốt và công lý, với hệ thống niềm tin đúng của nó và các hành vi âm thanh của sự thờ phượng và tiêu chuẩn đạo đức đạo đức và cách cư xử thẳng đứng. Do đó mục tiêu của Hồi giáo là để hiện thực hóa những điều sau đây:

1) làm quen con người với Chúa và tác giả của họ, những người sở hữu hầu hết các beautifulnames, thuộc tính cao cả và hành động của perfection.To gọi các đầy tớ tôn thờ Allah chỉ người chỉ có một mình và không có đối tác, bycarrying ra rằng đó là phận sự của chúng từ và lệnh cấm mà trong đó là chấn chỉnh và cải thiện cho họ trong cuộc đời này và đời sau.
2) Để nhắc nhở nhân loại về tình trạng và điểm đến của họ sau cái chết của họ và họ phải đáp ứng, trong ngôi mộ của họ và khi sống lại của họ, tài khoản cho họ (cho điều mà họ đã làm trong cuộc sống của họ) và kết quả cuối cùng của họ là một trong hai trong thiên đường hay Hellfire .

Nó có thể cho chúng tôi tóm tắt rằng đó Hồi giáo gọi đến với những điểm sau đây:

Đầu tiên: Al-Aqeedah (hệ thống Hồi giáo của niềm tin)

Đó là có niềm tin trong sáu trụ cột của Iman (niềm tin).

1. Niềm tin vào Allah, điều này được hiện thực như sau: · Niềm tin vào quyền tể trị của Allah. Ngài là Chúa, Đấng Tạo Hóa, Chủ sở hữu, và thống đốc của tất cả các vấn đề. · Niềm tin rằng Allah là đối tượng duy nhất của tôn giáo. Ngài là một vị thần thực sự và tất cả mọi thứ mà được tôn thờ bên cạnh Ngài là sự dối trá. · Niềm tin vào tên và thuộc tính của Allah. Ngài có tên đẹp nhất và các thuộc tính hoàn hảo nhất và cao quý khi chúng xảy ra trong cuốn sách của ông (ví dụ: Kinh Koran) và trong Sunnah (ví dụ: những câu nói, hành động và phê duyệt) của Messenger của ông (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta).

2. Niềm tin vào các Thiên Thần: Thiên thần là công danh dự (của Allah), rằng Allah Đấng Tối Cao đã tạo ra. Họ đã cung cấp cho Ngài hoàn toàn trong sự vâng phục và Ngài đã ủy nhiệm cho nhiệm vụ khác nhau trên them.Indeed từ trong số đó là Jibreel (Gabriel), người được ủy quyền mà việc giảm sự mặc khải từ Allah khi mà Ngài (Allah) lòng từ lời tiên tri và sứ giả của Ngài. Tương tự như vậy từ trong số đó là Mikaeel (Michael) Angel ủy với mưa và thảm thực vật. Và trong số họ cũng là Israfeel (Raphael) Angel ủy với thổi còi vào ngày cuối và về sự sống lại. Và tương tự như vậy từ trong số đó là Malak al-Mout (Thiên thần của cái chết), ủy nhiệm với việc các linh hồn tại thời điểm tử vong.

3. Niềm tin vào những cuốn sách: Allah Hầu hết Noble và Majestic, đã tiết lộ cho Messengers cuốn sách của ông có chứa hướng dẫn. Phần lớn những cuốn sách tốt và chính chúng ta biết là:. · Các Tauraah (Torah), mà Allah, Đấng Tối Cao tiết lộ cho Musa (Moses) và là lớn nhất của Sách đã được tiết lộ cho con cái Israel · Các Injeel (Phúc Âm), mà Allah, Đấng Tối Cao, tiết lộ cho Eesaa (Chúa Giêsu). · Các Zaboor (Thánh Vịnh), mà Allah, Đấng Tối Cao, đã cung cấp cho Dawood (David). · Các Suhuf (Scrolls), của Ibraheem ( Abraham) và Musa (Moses), có thể hòa bình được khi họ.

Kinh Koran Magnificent, mà Allah, Đấng Tối Cao, tiết lộ trên của ông Muhammad con dấu của tất cả các tiên tri. Và Allah bãi bỏ bởi nó tất cả các cuốn sách trước đó, và Ngài đã vouched để bảo vệ nó và bởi vì nó sẽ vẫn là một bằng chứng tổng thể sáng tạo của Ngài cho đến ngày cuối cùng.

4. Niềm tin vào Tin nhắn Allah đã gửi Tin nhắn sáng tạo của Ngài, là người đầu tiên trong số đó là Nuh (Noah) và cuối cùng của họ là Muhammad (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta). Thực tế tất cả các sứ giả là nam giới và là tạo ra và họ không có những phẩm chất của lãnh địa. Họ là những đầy tớ từ chức của Allah, Đấng Tối Cao, ngoại trừ Allah, Đấng Tối Cao, đã cho phép họ với giảng Message.Allah của ông đã niêm phong các mặc khải với tiên tri của Muhammad (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta) và đã gửi nó cho tất cả mọi người, do đó sẽ không có Messenger hoặc sau khi Tiên Tri Muhammad (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta).

5. Niềm tin vào ngày cuối: Đó là ngày của sự sống lại như trong đó sẽ không có ngày sau, trong đó Allah sẽ phục hồi lại tất cả nhân loại và mang lại cho họ trở lại cuộc sống sau cái chết của họ, để cho họ cư trú hoặc trong một vùng đất hạnh phúc hoặc bị trừng phạt đau đớn. Tin vào Lastday nghĩa là phải có niềm tin vào tất cả những gì sau cái chết từ những thử nghiệm của ngôi mộ: tiện nghi và thú vui của nó hoặc hình phạt của nó, và đó xảy ra sau khi nó giống như sự sống lại và cũng là cho các tài khoản, và sau đó là Hellfire hoặc Thiên đường.

6. Niềm tin vào Qadr (predecree): Niềm tin vào Qadr là tin rằng Allah đã predecreed tất cả các diễn biến và mang lại nó dựa trên đó mà kiến ​​thức của mình quyết định và trí tuệ của mình mà đòi hỏi phải có. Tất cả các vấn đề do đó được biết đến bởi Allah, Đấng Tối Cao, và được viết với Ngài, và Allah đã có ý chí họ và tạo ra chúng.

Thứ hai: Các trụ cột của đạo Hồi.

Hồi giáo được xây dựng trên năm trụ cột và một người không được coi là một người Hồi giáo thực sự cho đến khi các công ty heaf họ và mang chúng ra và họ là: ·

Trụ cột thứ nhất: Để làm chứng rằng không có thần có quyền được tôn thờ trong sự thật ngoài Allah, và Muhammad là sứ giả của Allah.This chứng là chìa khóa để Hồi giáo và nền tảng mà trên đó nó được xây dựng. Ý nghĩa của việc này là không có vị thần mà xứng đáng để được tôn thờ ngoại trừ Allah một mình vì Ngài là Thiên Chúa thật và mọi đối tượng thờ phượng khác hơn Ngài là sự dối trá. Ý nghĩa của lời khai rằng Muhammad là sứ của Allah là tin vào cái mà anh ta thông báo của, và phải tuân theo ông trong đó mà ông đã ra lệnh, và tránh cái mà anh ta đã bị cấm và cảnh báo chống lại. ·

Cột trụ thứ hai: Lời cầu nguyện

Có năm cầu nguyện được thực hiện năm lần một ngày. Allah quy định họ nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa một người Hồi giáo và Thiên Chúa của mình. Trong đó ông có được sự thân mật với Chúa của ông và ông kêu cầu Ngài và đó là điều mà đẩy một người Hồi giáo từ hành vi dâm dục và ác. Rất nhiều tốt được xây dựng trên họ (đối với những người Hồi giáo) trong tôn giáo của mình và nó liên tục rectifies cho anh ta đức tin của mình và (mang về) lợi ích trước mắt và lâu dài của Allah. Người đầy tớ có được bằng cách đó, yên tĩnh bên trong và thể chất và thích trong đó mang đến cho anh thành công trong cuộc sống này và bên kia. ·

Trụ cột thứ ba:. Các Zakah (kém do) Các tổ chức từ thiện Zakah được trả mỗi năm cho những người được hưởng nó từ người nghèo và khác hơn so với họ bởi những người sở hữu giàu có đạt được những gì được gọi là “Nisaab” (A số lượng bộ quyết định bởi luật Hồi giáo và chỉ được xem xét và được lấy từ sự giàu có của một người khi nó vượt quá nhu cầu của mình và là sở hữu của mình cho khoảng thời gian một năm). Nó không phải là phận sự của người nghèo không có của Nisaab ‘, thay vì đó là bổn phận của những người giàu có như một sự hoàn hảo của tôn giáo của họ để phát triển và trưởng ban nhà nước của họ về các vấn đề và nhân vật, và để đẩy lùi chúng từ bất kỳ sai liên quan đến họ và sự giàu có của họ. Đó là một thanh lọc cho họ tội lỗi của họ, và một hình thức của sự an ủi cho những người nghèo, và để thực hiện cho họ rằng đó là trong tất cả các lợi ích của họ xung quanh tốt. Và trên đầu trang của tất cả điều này, đó là một số lượng rất nhỏ để trả tiền so với mà Allah đã ban cho họ sự giàu có và quy định. ·

Trụ cột thứ tư:. As-Siyaam (nhịn ăn) Điều này xảy ra trong thời gian một tháng cụ thể trong năm, tháng may mắn của Ramadan, là tháng thứ chín của năm Hồi giáo. Trong tháng này người Hồi giáo đến với nhau và rời khỏi căn cứ của họ mong muốn từ thực phẩm và đồ uống và quan hệ tình dục vào ban ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Allah sẽ lần lượt đền bù cho nó từ đức và lòng nhân từ của ông như là một hoàn thành với tôn giáo và tín ngưỡng của họ và để tăng chúng trong sự hoàn hảo và khác hơn so với từ đó mà ăn chay có chứa từ tốt trong cuộc đời này và đời sau. ·

Trụ cột thứ năm:. Al-Hajj (hành hương) Đó là đặt ra có ý định hành hương đến ngôi nhà thiêng liêng của Allah (được gọi là Ka’bah Ban đầu nó được xây dựng bởi Adam và các tòa nhà của nó được hoàn thành bởi Abraham và nó nằm trong. thành phố Makkah ở Saudi Arabia). Allah đã làm cho nó phận sự của những người có thể làm như vậy một lần trong đời. Trong thời gian đó người Hồi giáo từ khắp mọi nơi tụ tập tại vị trí tốt nhất trên trái đất, thờ một Chúa, tất cả đều mặc cùng một bộ quần áo (màu trắng), việc không có sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và các đối tượng này, người giàu và người nghèo, trắng và đen. Tất cả trong số họ tham gia với các nghi thức cụ thể (của Hajj). Từ lớn nhất trong số đó là thường trực (để thờ phượng và cầu khẩn) trên núi Arafat để làm circumbulation của Ka’bah cao quý, như thế trong đó người Hồi giáo từ khắp mọi nơi hướng về trong lời cầu nguyện hàng ngày của họ, và làm cho cuộc rước kiệu giữa hai ngọn núi Safa và Marwa. Điều này cũng có nhiều lợi ích to lớn kết nối với các tôn giáo và thế tục công việc đó là quá nhiều để được tính.

Thứ ba:

Hồi giáo thực sự đã sắp xếp cuộc sống của những người áp dụng nó, cho dù cá nhân hay nhóm với đó sẽ tạo ra cho họ hạnh phúc và hạnh phúc trong cuộc đời này và đời sau. Nó đã làm cho hôn nhân được phép cho họ và đã khuyến khích họ làm như vậy và đã có những hành vi tình dục bất hợp pháp như kê gian, ngoại tình, gian dâm, và như vậy typeof xấu xí hoạt động bị cấm. Hồi giáo đã tham gia vào mối quan hệ của họ hàng và cho thấy sự đồng cảm và tình thương cho người nghèo và nghèo túng và chăm sóc họ bắt buộc khi người Hồi giáo chỉ vì nó đã làm như vậy với tất cả các hành vi tốt và không tự nhiên, và đã cấm bất kỳ loại ứng xử thấp kém và hèn hạ . Nó đã làm phép cho họ thu nhập hợp pháp tốt bằng thương mại hoặc cho thuê và thích, trong khi cùng một lúc làm loại cho vay nặng lãi trái pháp luật và không ngừng của thương mại cấm và tất cả mọi thứ có chứa vi gian lận và lừa dối.Hồi giáo đã quan sát các mức độ khác nhau của người dân liên quan đến việc kiên định trên con đường của mình và đã quan sát thấy các quyền của những người khác. Nó đã quy định những hình phạt nhất định như răn đe cho những người tìm kiếm để lấn chiếm đối với một số quyền của Allah như những người cam kết bỏ đạo, và hành vi tình dục bất hợp pháp, và thưởng thức trong những chất gây nghiện uống và thích như vậy. Chỉ vì nó đã quy định những hình phạt nhất định như răn đe chống lại các quyền của người dân, như giết người, trộm cắp, nói xấu hoặc tấn công bạo lực. Những hình phạt là một hình thức trả thù, có liên quan đến những tội ác này không vượt quá giới hạn thích hợp mà cũng là cẩu thả của họ. Hồi giáo cũng đã được sắp xếp và tổ chức kết nối giữa xã hội và nhà lãnh đạo của nó. Nó đã làm cho nó phận sự của những người đang được cai trị để tuân theo nhà lãnh đạo của họ trong đó là phù hợp với sự tuân phục Allah, và nó đã bị cấm nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo vì lý do đó mà được xây dựng trên như một hành động từ các tệ nạn, nói chung và cụ thể. Do đó, nó có thể cho chúng ta nói, trong kết luận rằng Hồi giáo bao gồm những điều sẽ xây dựng và tạo nên sự liên kết làm việc âm thanh nhất và chính xác và kết nối giữa các tôi tớ và Chúa này và giữa một người và xã hội của mình trong mọi công việc. Cho chắc chắn, không có bất kỳ tốt bằng cách không tự nhiên hay hành vi, ngoại trừ Hồi giáo đã hướng dẫn tín đồ của nó để nó và đã khuyến khích nó. Không có bất kỳ không tự nhiên ma quỷ cũng không tiến hành xấu ngoại trừ Hồi giáo cảnh báo theo của nó chống lại nó và đã làm cho nó bị cấm. Không nghi ngờ gì điều này làm rõ cho chúng tôi bản chất hoàn hảo của tôn giáo này và vẻ đẹp trong mọi khía cạnh.